G"MM' Music Publishing International

เป็นบริษัทฯที่ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงต่อสาธารณชน (การเผยแพร่งานดนตรีกรรมทั้งเนื้อร้องและ/หรือทำนองเพลง) ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบของสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ, คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์, คาราโอเกะ, MIDI FILE, การแสดงสด, วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบคาราโอเกะ (Karaoke)

ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน
1.1 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox) 4,500 บาท 7,200 บาท
1.2 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Room) 9,000 บาท 14,400 บาท
1.3 ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke)
ร้านคาราโอเกะ (Control Room) ***
คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke)
12,000 บาท 19,200 บาท
*** จำนวน 3-5 จอ ลด 5%, 6-10 จอ ลด 10%, 11 จอขึ้นไป ลด 15%

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบออดิโอ (Audio)

ประเภทธุรกิจ เงื่อนไข ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ระยะเวลา หมายเหตุ
ตู้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio) เรียกเก็บต่อตู้ 750 บาท ต่อเดือน
ร้านอาหาร (Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant) ขนาดเล็ก / Size S 16,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดกลาง / Size M 21,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่ / Size L 25,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL 37,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ร้านอาหาร (Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant)
*** ที่มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต
ขนาดเล็ก / Size S 50,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดกลาง / Size M 100,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่ / Size L 200,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
สถานประกอบการที่มีเวทีแสดงสด (Live Show) ขนาดเล็ก / Size S 22,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดกลาง / Size M 33,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่ / Size L 45,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL 67,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
สถานประกอบการขนาดเล็ก(SME) เรียกเก็บต่อสถานที่ 7,200 บาท ต่อปี

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบกิจการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV)

รูปแบบ ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
A ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 40 บาท / สมาชิก / เดือน
B น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 30 บาท / สมาชิก / เดือน
การเผยแพร่ภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นการอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ , ภาพมิวสิควิดีโอ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เท่านั้น

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์)

จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ในอัตราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ชื่อหนังสือ) ต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง (โดยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปก / การจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง)

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบริงโทน

ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน
1. ตู้ให้บริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk) 12,000 บาท 18,000 บาท
2. ร้านให้บริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop) 15,000 บาท 24,000 บาท

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบการแสดงและวงดนตรี

  ประเภท เงื่อนไข ราย 12 เดือน
9.1 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี (ไม่มีการจำหน่ายบัตร) งานรับจ้าง / งานแสดง / งานเลี้ยงทั่วไป
ยกเว้น งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ์ : การจัดเก็บตามขนาดของค่าจ้าง / งาน
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างไม่เกิน 10,000 บาท /ครั้ง 6,000 บาท
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างไม่เกิน 30,000 บาท /ครั้ง 12,000 บาท
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างเกิน 30,000 บาท / ครั้ง 0.5 % / ค่าจ้าง / เพลง / ครั้ง
9.2 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี ใช้ในงานกิจกรรม (EVENT) จัดเก็บในอัตราละ 10,000 บาท ต่อเพลง ต่อครั้ง
9.3 สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ศิลปินในสังกัด 2.5% ของค่าตัว ต่อเพลง ต่อครั้ง
นักร้อง นักแสดง ที่มีเพลงเป็นของตัวเอง ราคาขาย 1 - 100,000 บาท คิดเพลงละ 1,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 100,001 – 200,000 บาท คิดเพลงละ 2,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 200,001 – 300,000 บาท บาท คิดเพลงละ 3,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 300,001 – 400,000 บาท คิดเพลงละ 4,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 400,000 บาท ขึ้นไป คิดเพลงละ 5,000.- บาท / ครั้ง
นักร้องผ่านเวทีประกวด คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 20 บาท เหมาปีละ 7,000 บาท ต่อเพลง
นักร้องทั่วไป คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 10 บาท เหมาปีละ 3,500 บาท ต่อเพลง

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบงาน EVENT และ งานคอนเสิร์ต

ประเภทธุรกิจ เงื่อนไข ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
Event & Organizer จำนวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง 50,000
จำนวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง 40,000
จำนวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง 30,000
คอนเสิร์ต จำหน่ายบัตร จำนวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง 1.50 %
จำนวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง 1.00 %
จำนวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง 0.75 %
*หมายเหตุ : อัตรา % เกิดจากรายได้การขายบัตรทั้งหมดของการจัดงาน

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ BROADCAST

ขนาดของธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ SS S M L XL
วิทยุ (บาท) 200,000 1,200,000 2,000,000 4,000,000 7,000,000
วิทยุในร้าน (บาท/สาขา) 3,000 4,000 15,000 30,000 60,000
ทีวี ( 20,000 บาท/ เพลง /ครั้ง ) 900,000 1,700,000 8,000,000 15,000,000 28,000,000
อินเตอร์เน็ต ( 30% จากรายได้ทีวี ) 270,000 510,000 2,400,000 4,500,000 8,400,000