G"MM' Music Publishing International

เป็นบริษัทฯที่ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงต่อสาธารณชน (การเผยแพร่งานดนตรีกรรมทั้งเนื้อร้องและ/หรือทำนองเพลง) ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบของสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ, คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์, คาราโอเกะ, MIDI FILE, การแสดงสด, วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบคาราโอเกะ (Karaoke)

ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน
1.1 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox) 4,500 บาท 7,200 บาท
1.2 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Room) 9,000 บาท 14,400 บาท
1.3 ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke) / ร้านคาราโอเกะ (Control Room) / คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke) 12,000 บาท 19,200 บาท

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบออดิโอ (Audio)

ประเภทธุรกิจ เงื่อนไข ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ระยะเวลา หมายเหตุ
ตู้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio) เรียกเก็บต่อตู้ 750 บาท ต่อเดือน
ร้านอาหาร (Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant) ขนาดเล็ก / Size S 16,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดกลาง / Size M 21,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่ / Size L 25,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL 37,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
สถานประกอบการที่มีเวทีแสดงสด ขนาดเล็ก / Size S 22,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดกลาง / Size M 33,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่ / Size L 45,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ขนาดใหญ่พิเศษ / Size XL 67,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
สถานประกอบการขนาดเล็ก(SME) เรียกเก็บต่อสถานที่ 7,200 บาท ต่อปี

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบออดิโอ (Audio) ประเภทธุรกิจบนห้าง

ประเภทธุรกิจ เงื่อนไข ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ระยะเวลา หมายเหตุ
- ธุรกิจร้านอาหาร บนห้างสรรพสินค้า , อาคารสำนักงาน
- ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเสียง
เรียกเก็บตามจำนวนสาขา 4,000 บาท ต่อปี / สาขา (เหมาจ่าย)
ห้างสรรพสินค้า , ซุปเปอร์มาร์เก็ต / สถานบันเทิงบนห้าง /โรงพยาบาล / อาคารสำนักงาน ขนาดเล็ก / Size S 15,000 บาท ต่อปี / สาขา
ขนาดกลาง / Size M 30,000 บาท ต่อปี / สาขา
ขนาดใหญ่ / Size L 60,000 บาท ต่อปี / สาขา
ร้านค้าขนาดเล็ก เรียกเก็บตามจำนวนร้านค้า 3,000 บาท ต่อปี / ร้านค้า

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบกิจการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV)

รูปแบบ ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
A ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 40 บาท / สมาชิก / เดือน
B น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 30 บาท / สมาชิก / เดือน
การเผยแพร่ภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นการอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ , ภาพมิวสิควิดีโอ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เท่านั้น

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบวิทยุกระจายเสียง (Radio)

ขนาดของคลื่นถี่และความนิยม ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
Size SS 200,000 บาท / ปี
Size S 1,200,000 บาท / ปี
Size M 2,000,000 บาท / ปี
Size L 4,000,000 บาท / ปี
Size XL 7,000,000 บาท / ปี

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบวิทยุอินเตอร์เน็ต

ขนาดของคลื่นถี่และความนิยม ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
Size SS 200,000 บาท / ปี
Size S 600,000 บาท / ปี
Size M 1,200,000 บาท / ปี
Size L 2,400,000 บาท / ปี
Size XL 3,600,000 บาท / ปี

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์)

จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ในอัตราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ชื่อหนังสือ) ต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง (โดยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปก / การจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง)

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบริงโทน

ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน
1. ตู้ให้บริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk) 12,000 บาท 18,000 บาท
2. ร้านให้บริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop) 15,000 บาท 24,000 บาท

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบการแสดงและวงดนตรี

  ประเภท เงื่อนไข ราย 12 เดือน
9.1 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี (ไม่มีการจำหน่ายบัตร) งานรับจ้าง / งานแสดง / งานเลี้ยงทั่วไป
ยกเว้น งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ์ : การจัดเก็บตามขนาดของค่าจ้าง / งาน
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างไม่เกิน 10,000 บาท /ครั้ง 6,000 บาท
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างไม่เกิน 30,000 บาท /ครั้ง 12,000 บาท
วงดนตรี(อัตราเหมาจ่าย) ค่าจ้างเกิน 30,000 บาท / ครั้ง 0.5 % / ค่าจ้าง / เพลง / ครั้ง
9.2 สำหรับนักแสดงและวงดนตรี ใช้ในงานกิจกรรม (EVENT) จัดเก็บในอัตราละ 10,000 บาท ต่อเพลง ต่อครั้ง
9.3 สำหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง ศิลปินในสังกัด 2.5% ของค่าตัว ต่อเพลง ต่อครั้ง
นักร้อง นักแสดง ที่มีเพลงเป็นของตัวเอง ราคาขาย 1 - 100,000 บาท คิดเพลงละ 1,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 100,001 – 200,000 บาท คิดเพลงละ 2,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 200,001 – 300,000 บาท บาท คิดเพลงละ 3,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 300,001 – 400,000 บาท คิดเพลงละ 4,000.- บาท / ครั้ง
ราคาขาย 400,000 บาท ขึ้นไป คิดเพลงละ 5,000.- บาท / ครั้ง
นักร้องผ่านเวทีประกวด คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 20 บาท เหมาปีละ 7,000 บาท ต่อเพลง
นักร้องทั่วไป คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 10 บาท เหมาปีละ 3,500 บาท ต่อเพลง

อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบจัดงานแสดง

สถานที่จัดงาน (หรือเทียบเท่า) ค่าลิขสิทธิ์ / เพลง / รอบ
ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ฯลฯ 80,000 บาท
อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี, ไบเทค บางนา ห้องรวม ฯลฯ 50,000 บาท
อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, ไบเทค บางนา แบ่งห้อง ฯลฯ 40,000 บาท
รอยัล พารากอน ฮอลล์, ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30,000 บาท
BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าว, เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20,000 บาท
โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์, โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ 10,000 บาท

อัตราค่าลิขสิทธิ์การเผยแพร่เพลง รูปแบบทางอินเตอร์เน็ต (Website, Youtube, Line TV, Etc. )

ประเภท ต่อเพลง ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการประกวดร้องเพลง / แสดงดนตรี ขั้นต่ำ 20,000 บาท / เพลง / ครั้ง
รายการละคร / เกมส์โชว์ / วาไรตี้ / รายการทั่วไป ขั้นต่ำ 10,000 บาท / เพลง / ครั้ง