G"MM' Music Publishing International

เป็นบริษัทฯที่ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงต่อสาธารณชน (การเผยแพร่งานดนตรีกรรมทั้งเนื้อร้องและ/หรือทำนองเพลง) ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบของสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ, คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์, คาราโอเกะ, MIDI FILE, การแสดงสด, วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

มาเป็นเพื่อนกันสิคะ

Standard Post with Image

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า อีก 1 ช่องทาง        
ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล ชำระค่าลิขสิทธิ์ และติดตามเพลงใหม่ๆได้ในทาง Line@

Related News: