G"MM' Music Publishing International

เป็นบริษัทฯที่ได้รับมอบหมายในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงต่อสาธารณชน (การเผยแพร่งานดนตรีกรรมทั้งเนื้อร้องและ/หรือทำนองเพลง) ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบของสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ, คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์, คาราโอเกะ, MIDI FILE, การแสดงสด, วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

จะทราบได้อย่างไรว่า ไม่ถูกหลอก

Standard Post with Image

           เมื่อท่านผู้ประกอบการต้องการขออนุญาตรับสิทธิเผยแพร่ ท่านสามารถติดต่อขอรับสิทธิเผยแพร่ได้ โดยทางบริษัท ฯ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ในการดูแลเป็น 2 แบบ คือ 1. พนักงานของบริษัทฯ  และ 2. ตัวแทนจำหน่าย  หากในกรณีที่มีผู้มาตรวจสอบการใช้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ ภายในสถานประกอบการของท่านควรจะขอดูบัตรประจำตัวของทางเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแอบอ้างและใช้สิทธิในการจับกุมดำเนินคดีในการข่มขู่หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายสิขสิทธิ์หรือ ในกรณีที่สงสัยว่ามีผู้แอบอ้างและ กระทำ การข่มขู่ กรุณาติดต่อที่ G-Patent จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 0-2669-8300

     ตัวอย่าง    บัตรพนักงานบริษัทฯ

ตัวอย่าง    บัตรตัวแทน

Related News: